За нас


Добре дошли в ДГ „Трети март”

# #

В ДГ „Трети март” се възпитават и обучават 100 деца. Те са разделени в четири възрастови групи. За тях се грижи високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Всички 8 учителки са с висше образование, от които четири – с ІІ ПКС, една – с III ПКС, три – с IV ПКС. Слънчевите занимални са обзаведена със съвременни, естетични и практични мебели и оборудвана с разнообразни и интересни дидактични материали и играчки, съобразени с възрастовите особеност и потребности на децата. Детското заведение разполага с добре оборудвани физкултурен салон и медицински кабинет с медикаменти и консумативи за първа помощ. На разположение е и интерактивен кабинет, в който се осъществява пълноценното, модерно и иновативно педагогическо взаимодействие с нашите деца. В него се съхраняват педагогическа литература, оперативен и демонстрационен материал, различни видове кукли за театър и табла. Просторен двор, богата зеленина и тревни площи, съоръжения за игри привличат малките палавници през слънчевите дни. Децата разполагат с добра и модерна база за обучение и игри, която се обновява непрекъснато.


Визията ни е:

  • даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно
  • в ДГ „Трети март“ детето учи играейки, изследва света, експериментира, взаимодейства и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие
  • чрез екипа от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете
  • ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация

Водеща цел:

  • да превърнем детската градина в благоприятна среда за качествено предучилищно образование
  • изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца

Групи


Екип


Наташа Механджийска

Директор


Йорданка Ковачева - Второ ПКС

главен учител

първа група - Мики Маус

Мария Санкева – Четвърто ПКС

учител

първа група - Мики Маус

Диана Белева – Второ ПКС

старши учител

втора група - Слънчице

Даниела Кадрева – Трето ПКС

учител

втора група - Слънчице

Бойка Дойкина -Второ ПКС

старши учител

трета подготвителна група - Пчеличка

Николина Кадрева – Четвърто ПКС

старши учител

трета подготвителна група - Пчеличка

Юлия Табакова -Четвърто ПКС

старши учител

четвърта подготвителна група – Мечо пух

Албена Табакова -Второ ПКС

старши учител

четвърта подготвителна група – Мечо пух

#
#
#
#
#